Podsumowanie szkolenia „Złam schemat odwlekania”

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Złam schemat odwlekania” w dniu 18 stycznia 2018 roku w WSPiA, którego prelegentem był Bartosz Liberski.


Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka, skąd dowiecie się o kolejnych szkoleniach! 🙂