Zapraszamy na wydarzenie „Rekrutacja pomysłów biznesowych”!

W dniu 22 marca 2018 o godzinie 17:00 w Business Link Lublin (III piętro w budynku)
przy ulicy Lipowej 4a odbędzie się wydarzenie “Rekrutacja pomysłów biznesowych”
na którym chętne pełnoletnie osoby będą mogły przedstawić swój pomysł na biznes.

Więcej na temat wydarzenia:

1. Dla chętnych osób przewidziana jest możliwość 5 minutowej prezentacji swojego
pomysłu biznesowego w formie prezentacji ustnej lub z użyciem np. Kreatora
prezentacji PowerPoint.
2. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak mogą założyć swój startup w ramach AIP
za opłatę 300 złotych miesięcznie, w czym zawiera się m.in. obsługa prawna, obsługa
księgowa, szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia i rozwoju biznesu.
3. Nie musi być to skonkretyzowany plan biznesowy, może to być sama koncepcja.
4. Pomysłów wysłuchają przedstawiciele AIP Lublin i doradzą w jaki sposób każda
osoba może swój pomysł zrealizować na przykład za pośrednictwem startupu.
5. Wydarzenie jest bezpłatne ale wymagane są zapisy poprzez formularz na
wydarzeniu.
6. Obowiązuje kolejność zgłoszeń – maksymalnie 10 osób.
7. Organizatorem wydarzenia są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w
Lublinie.

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/1664369656992873/

Link do formularza zapisów na wydarzenie:
https://goo.gl/forms/RZHXTXIFdohD0Axj1